Tác giả :

 

1. Dịch vụ đọc tại chỗ: Với hình thức kho mở, bạn đọc được tự do tiếp cận tất cả các nguồn tài liệu đa dạng, phong phú có tại Phòng Đọc như: báo – tạp chí, tài liệu tham khảo Việt văn, Ngoại văn, tài liệu lưu chiểu, báo cáo,  …

2. Dịch vụ in ấn, sao chụp: Dịch vụ được phục vụ tại Phòng Đọc, bạn đọc liên hệ cán bộ thư viện để được hướng dẫn.

3. Dịch vụ tra cứu tài liệu trực tuyến: Danh mục tài liệu được cập nhật và tra cứu bằng CSDL trực tuyến (OPAC) giúp bạn đọc xác định nguồn tài liệu một các tập trung, chính xác và dễ dàng nhất.

4. Dịch vụ mượn trả tài liệu: Bạn đọc sau khi tra cứu OPAC, có thể mượn giáo trình và sách tham khảo tại tại Phòng Mượn – Trả. 

5. Khai thác CSDL trực tuyến: Thư viện sở hữu một số lượng khá lớn các CSDL trực tuyến, nguồn học liệu mở phong phú, thư viện số tài liệu nội có chất lượng sẽ góp phần giúp giảng viên và người học tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.

6. Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu: Tìm kiếm và tư vấn bạn đọc trong việc định hướng các nguồn tin tại Thư viện hoặc tại các thư viện khác trong và ngoài nước, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

7. Tập huấn kỹ năng thông tin cho bạn đọc: Hướng dẫn bạn đọc cách tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin, tài liệu, sử dụng phần mềm khai thác tài liệu số; Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện và Số hóa tài liệu (Chuyển dạng tài liệu từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF sang file Word)..

8. Dịch vụ cung cấp các sản phẩm thư mục: Thư viện tiến hành biên soạn và cung cấp các bản thư mục bao gồm: giới thiệu sách mới, thư mục chuyên đề, video tóm tắt sách (giáo trình tinh gọn), giới thiệu giáo trình/tài liệu theo đề cương môn học.

9. Dịch vụ lưu chiểu tài liệu nội sinh: Tiếp nhận và xử lý các tài liệu nội sinh tiến hành lưu chiểu, đưa tài liệu lưu chiểu vào nguồn tài liệu nội sinh để phục vụ bạn đọc.

10. Dịch vụ thẻ bạn đọc: Đối tượng được cấp thẻ là giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh học viên cao học, và sinh viên của của Trường và bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện.

11. Hỗ trợ công tác biên soạn, xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ yếu hội thảo: Hỗ trợ giảng viên biên soạn, xuất bản giáo trình và tài liệu học tập; tư vấn, thiết kế, dàn trang, Thiết kế các hình ảnh, nhãn hiệu liên quan đến hội nghị (logo hội nghị, banner, poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu, giám sát các tài liệu liên quan đến chương trình như thư, thông tin hội nghị, tài liệu tham khảo,…

12. Hướng dẫn kiểm tra trùng lặp dữ liệu nghiên cứu và tài tài liệu học thuật: Hướng dẫn giảng viên và người học về kiểm tra trùng lặp dữ liệu nghiên cứu và tài tài liệu học thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Truy cập nhanh


 

 
 

Copyright © 2023, Thư viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Đường Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 9920 - (+84.8) 3722 1223 EXT 4 8220 - 4 8229

E-mail: thuvien@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 47,606

Tổng truy cập:731,811