Tác giả :


Danh sách nguồn sách giáo khoa mở


Nguồn tạp chí có giấy phép mở từ các nhà xuất bản

Nguồn luận văn, luận án truy cập mở


Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh

Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh


Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí của các trường đại học ở Mỹ và Anh

Directories of Open Education

  • Google Scholar – Provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions, from academic publishers, professional societies, online repositories, universities and other web sites.
  • OpenCourseWare Consortium – This site provides a portal to search through hundreds of free courses or to add new courses you know about to the database.
  • iBerry – Check out this site for a huge directory of open courseware organized by school and subject matter that can point you in the right direction for any type of learning.
  • Self Made Scholar Directory – Free online directory of web-based classes and courses.
  • Bookboon Free Business e-books – Sách điện tử và giáo trình miễn phí thuộc chuyên ngành Kinh tế

Free Books and Reading Recommendations

 Kho dữ liệu bài báo, tạp chí khoa học mở (Doaj.org)

Các nguồn dữ liệu mở của các nhà xuất bản uy tín như Springer (https://www.springeropen.com/journalshay Sciencedirect, (http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all-open-access


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Truy cập nhanh


 

 
 

Copyright © 2023, Thư viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Đường Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 9920 - (+84.8) 3722 1223 EXT 4 8220 - 4 8229

E-mail: thuvien@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 47,574

Tổng truy cập:731,779